انتخاب شهر
رنگ
سال تولید
20102010
قیمت
3,300,000,000تومان3,300,000,000تومان
نوع شاسی
نوع گیربکس
نوع سوخت

تویوتا پرادو چهار در

قیمت: 3,300,000,000 تومان
مازندران
سفید
160,000 کارکرد
مدل 2010