انتخاب شهر
رنگ
سال تولید
13861386
قیمت
350,000,000تومان350,000,000تومان
نوع شاسی
نوع گیربکس
نوع سوخت

نیسان پیکاپ مونتاژ

قیمت: 350,000,000 تومان
بوشهر
سفید
327,000 کارکرد
مدل 1386