انتخاب شهر
رنگ
سال تولید
20172017
قیمت
1,250,000,000تومان1,250,000,000تومان
نوع شاسی
نوع گیربکس
نوع سوخت

نیسان جوک 2017

قیمت: 1,250,000,000 تومان
تهران
قرمز
15,000 کارکرد
مدل 2017